حدیث موضوعی

حدیث موضوعی

اهداء مدال و حکم قهرمانی مقام اول مسابقات کشوری ورزش اسکیت به آقای سید داود میر محمد صادقی دانش آموز کلاس اول دبیرستان امام محمد باقر (ع) در مراسم صبحگاه دبیرستان روز یکشنبه 20/2/94اهداء مدال و حکم قهرمانی مقام اول مسابقات کشوری ورزش اسکیت به آقای سید داود میر محمد صادقی دانش آموز کلاس اول دبیرستان امام محمد باقر (ع) در مراسم صبحگاه دبیرستان روز یکشنبه 20/2/94

اهداء مدال و حکم قهرمانی مقام اول مسابقات کشوری ورزش اسکیت به آقای سید داود میر محمد صادقی دانش آموز کلاس اول دبیرستان امام محمد باقر (ع) در مراسم صبحگاه دبیرستان
2
اهداء مدال و حکم قهرمانی مقام اول مسابقات کشوری ورزش اسکیت به آقای سید داود میر محمد صادقی دانش آموز کلاس اول دبیرستان امام محمد باقر (ع) در مراسم صبحگاه دبیرستان
علی عمادی
کارنامه پنجمین المپیاد علوم و فناوری نانو
کارنامه پنجمین المپیاد علوم و فناوری نانو
1
2
3
4
5
6
حکم قهرمانی در مسابقات ربوکاپ
مسابقات رباتیک تکنوکاپ 3 شهریور 1392 کسب عنوان اول آقای علیرضا جعفری
مسابقات رباتیک تکنوکاپ 4 اسفند ماه 1392 کسب عنوان سوم آقای علیرضا جعفری
حکم قهرمانی آقای سجاد مزدک در المپیاد فرهنگی ورزشی دانش آموزان سراسر کشور رشته هند بال
.

 دبیرستان امام محمد باقر (ع) دبیرستان امام محمد باقر (ع)

ذکر روزهای هفته
دانشنامه عاشورا