دبیرستان و پیش دانشگاهی امام محمد باقر علیه السلام
تلفن: 03132600944-03132613003
موبایل: 09131147175
نمابر: 03132613003
آدرس: اصفهان-مشتاق دوم(سلمان فارسی)-نرسیده به بیمارستان چمران -سمت چپ دبیرستان امام محمد باقر علیه السلام
کد پستی: 8158181137
تماس با ما